Určite si mnohí z Vás, ktorí čítajú tento článok, si položili otázku ,, je nelegálne prechovávať alebo kupovať si ich? ”

Ako to teda je s predajom a kúpou semien marihuany v nasledovných riadkoch :

Podmienky zákonného zaobchádzania s rastlinou rodu konope (marihuana), jej produktmi aj ďalšími látkami, ktoré sú považované za drogy, upravuje zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov. Akékoľvek nepovolené nakladanie s látkami uvedenými na zozname tohto zákona je trestné, ale tento zákaz sa nevzťahuje na semená rastlín rodu konope (marihuana), pretože nie sú na tomto zozname uvedené, ani neobsahujú účinnú látku THC. Ich kúpa, držba, či akékoľvek iné nakladanie s nimi je preto úplne legálne. Ak by teda u niekoho polícia našla výlučne semená marihuany, takáto osoba by nemohla byť nijako sankcionovaná a tieto semená by jej nemohli ani odňať. ( zdroj : http://rastamama.sk )

 

Ako si môžete všimnúť u všetkých predajcov marihuanových semien nájdete podobne formulované dodatky ako napr. : ,, konopné semená sú určené výhradne pre zberateľské účely. Za iné použitie semien neberieme zodpovednosť. Pestovanie konope je na Slovensku trestným činom !!! Tovar zasielame len osobám starším ako 18 rokov. Zaslaním objednávky sa zákazník zaväzuje, že má viac ako 18 rokov, a že nebude konopné semená používať na pestovanie a následnú výrobu psychotropných látok. Konopné semená neobsahujú zakázané látky. “

 

 

Na záver pre pochopenie, keď si to zhrnieme semena marihuany resp. konopné semená si kúpiť môžete bez akýchkoľvek obáv, v prípade ak by ste sa rozhodli zasadiť semená marihuany už sa dopúšťate trestného činu a obavy už sú na mieste.

Ak sa Vám článok páčil a priniesol Vám potrebné informácie budete radi ak sa ho rozhodnete zdielať medzi priateľov.