Dobrá správa rekreačných „huličov“! Už pred časom sa na Slovensku ustálil právny názor, že ak u vás nájdu minimálne množstvo marihuany, do basy určite nepôjdete.

 

Z rozhodnutí súdov postupne vyplynulo, že za jednorazovú dávku marihuany sa považuje pol gramu tejto omamnej látky. Najnovšie súdy argumentujú taktiež tým, že je potrebné skúmať aj množstvo účinnej látky.

Nová kolekcia tričiek už na našom shope za zľavnené uvádzacie ceny. Klikni pre bližšie info tu15354065_10208394934977012_676214331_o

 

Slovensko dnes patrí ku krajinám, kde v oblasti drogovej kriminality platia jedny z najtvrdších zákonov v Európe. V krajinách, ako Portugalsko, Španielsko či napríklad Česká republika totiž minimálne množstvá rôznych typov drog, ktoré sú len pre vlastnú spotrebu, nie sú nijako zásadne trestané. V praxi tam ide o takzvanú dekriminalizáciu drog, o ktorej sa z času načas hovorí aj u nás.

 

Napriek tomu, že naši zákonodarcovia s podobnou inciatívou do parlamentu už dlhší čas neprišli, do istej miery ich nahrádzajú aspoň slovenské súdy. Už začiatkom januára 2014 Krajský súd v Bratislave rozhodol o tom, že prechovávanie marihuany v množstve menšom ako 0,5 gramu, nie je trestným činom. „Pri ma­ri­hua­ne sa te­da vy­chá­dza z prie­mer­nej hmot­nos­ti ta­ba­ko­vej ci­ga­re­ty (0,5 g), pri­čom množ­stvá nedo­sa­hu­jú­ce tú­to hmot­nosť sa po­va­žu­jú za zbyt­ko­vé množ­stvá dro­gy, kto­ré nie sú pred­me­tom tres­tnop­ráv­ne­ho pos­ti­hu,” konštatoval vtedy súd v odôvodnení oslobodzujúceho rozsudku.

Posledné kusy na našom shope za zľavnené uvádzacie ceny. Klikni pre bližšie info tu

15303957_10208394934577002_205059368_o

Najnovší rozsudok bratislavského Krajského súdu však priniesol nový okamih, kedy prechovávanie marihuany nemôže byť považované za trestný čin. Okrem hmotnosti substancie je totiž podľa právneho názoru súdu potrebné skúmať aj obsah účinnej látky. „Po­kiaľ za­is­te­né množ­stvo ne­bu­de ob­sa­ho­vať mi­ni­mál­ne 10 mg THC v za­is­te­nej ma­ri­hua­ne, ne­pôj­de o omam­nú lát­ku a tým ani o trest­ný čin,” uvádza Krajský súd v Bratislave v najnovšom rozsudku. V praxi to teda znamená, že okrem množstva psychotropnej látky by mali súdy prihliadať aj na koncentráciu účinnej zložky v nej. Ide tak o ďalší krok smerom k postupnej liberalizácii drogovej politiky na Slovensku.

Posledné kusy na našom shope za zľavnené uvádzacie ceny. Klikni pre bližšie info tu

15354232_10208394934537001_643844874_o

zdroj : konopkar.sk

Tento článok Vám priniesla prvá slovenská značka pre stonerov

15300599_10207538062282174_1193931434_n

Ku každej objednávke oblečenia pribalíme ako darček prvé slovenské papieriky Ubalgin 420