Kontakt

FOURTWENTY, s. r. o.

Ing. Matej Bohunčák

Ing. Peter Brezovský

Sídlo: Na stanicu 1056/16A, 010 09 Žilina

IČO: 51052270
DIČ: 2120593101
IČ DPH: SK2120593101
Tel. 0948 489 705
E-mail: fourtwenty420skcz@gmail.com

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline oddiel Sro, vložka číslo 68507/L

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1 E-mail: za@soi.sk.